Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Değerlendirici Eğitimi 13-15 Şubat 2015 Tarihinde Yapılmıştır

vedek

     Fakültemizin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK); Akademik Eğitim Kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak; veteriner hekimliği eğitiminin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmak; güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirilmesine destek olmak amacıyla 07.06.2010 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

      Ulusal akreditasyon için başvuruda bulunan/bulunacak tüm Veteriner Hekimliği eğitim kurumları ve programları için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Veteriner Temel Alan Yeterlilikleri, EAEVE (Avrupa Birliği) ve AVMA (ABD) bünyesinde uygulanan değerlendirme kriterleri ve uluslararası kıstaslar doğrultusunda, ulusal düzeyde kalite değerlendirme ölçütleri ve standartların belirlenmesi ile buna ilişkin kurumsal değerlendirme formlarının oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş ve akreditasyona ilişkin temel standartlar saptanmıştır. Bu bağlamda fakültelerin akreditasyon çalışmalarındaki ziyareti ve değerlendirilmesi açısından bir Değerlendirici Grubu kurulmuştur.

     VEDEK Değerlendirici Eğitimi, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden de öğretim üyelerinin katılımı ile 13-15 Şubat 2015 tarihleri arasında Fakültemizde gerçekleştirilmiştir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved