Tanıtım

kutuphane

Veteriner Fakültesi Kütüphanesi 1979 yılında Selimiye’de Fakülte binasının içinde kurulmuştur. Fakültenin 1986 yılında Avcılar’a taşınmasından sonra yine fakülte binasının içinde danışma, ödünç verme ve kitap rafları bölümleri olarak faaliyete başlamıştır.

Kütüphanemizde, kuruluş amacına uygun olarak veterinerlik konusu ile ilgili kitap ve dergilerin yanı sıra biyoloji, biyokimya, genel tıp, kimya,fizik konuları ile ilgili kitaplar da mevcuttur. Türkçe ve İngilizce dilindeki yayınlar dermenin çoğunluğunu oluşturmakla birlikte Almanca, Fransızca ve diğer dillerde de yayınlar bulunmaktadır.

 Kitaplar AACR2( Anglo Amerikan Katologlama Kuralları II)’ye göre katologlanmakta ve DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırılmaktadır. Kitaplar açık rafta konuya göre sistematik; dergiler alfabetik olarak açık rafta; tezler ise kütüphaneye geliş sırasına göre okur hizmetine sunulmuştur. Ekim 2004’ten itibaren bilgisayar ortamına aktarılmaya başlayan derme erişimi hem internet ortamından , hem de kart katologlarından sağlanmaktadır.(Yazar adı, Kitap adı,Konu Katoluğu ve Tez katoluğu)

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved