Süreli Yayınlar Listesi (Türkçe)

YILI

DERGİ ADI

1991-

Agro-teknik: tarım teknolojisi dergisi

1971-1997

Ankara eczacılık fakültesi dergisi

1974-1982

Ankara üniversitesi Elazığ veteriner fakültesi dergisi

1954-

Ankara üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1988-1991

Animalia: büyük ve küçükbaş hayvancılık

1992-1999

Animal hayvancılık dergisi

1985-1993

Atatürk araştırma merkezi dergisi

1986-1998

Atatürk kültür, dil ve tarih yüksek kurumu bülteni

1985-1994

Belleten

1992-

Bornova veteriner araştırma enstitüsü dergisi

1970-1982

Cerrahpaşa tıp fakültesi dergisi( journal of the cerrahpaşa medical faculty)

1989-1991

Coğrafya araştırmaları

1993-

Çiftçi ve köy dünyası

1987-1999

Çiftlik

1975-1980

Çukurova üniversitesi ziraat fakültesi yıllığı

1989-1990

Dicle üniversitesi tıp fakültesi dergisi

1983-1987

Ege üniversitesi mühendislik fakültesi dergisi:gıda mühendisliği

1975-

Ege üniversitesi tıp fakültesi dergisi

1994-

Ege üniversitesi ziraat fakültesi dergisi

1984-1989

Elazığ bölgesi veteriner hekimler odası dergisi

2004-

Erciyes üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1985-1991

Erdem: Atatürk kültür merkezi dergisi

1990-

Etlik veteriner mikrobiyoloji dergisi

1982-1993

Et ve balık endüstrisi dergisi

1983-1988

Fen bilimleri dergisi

1988-

Fırat üniversitesi sağlık bilimleri dergisi:veteriner

1990-1995

Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi dergisi

2002-

Gıda ve yem bilimi – teknolojisi

1986-1990 1995-2001

Hasad: aylık tarım ve hayvancılık dergisi

1992-1995

Hayvan aşıları kontrol merkezi müdürlüğü dergisi

1992-1995 2000-

Hayvancılık araştırma dergisi

1987-1988 2001-2002

İnfeksiyon dergisi

2004-

İnfovet : hayvan sağlığı dergisi

1975-1986 1990-1993

İstanbul üniversitesi eczacılık fakültesi mecmuası

1952-

İstanbul üniversitesi orman fakültesi dergisi B serisi

1987-1991 2001-

İstanbul üniversitesi su ürünleri yüksekokulu su ürünleri dergisi

1975-

İstanbul üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1995-

Kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1979-1989

Kükem dergisi

2003-

Küçük hayvan veteriner hekimligi dergisi

1959-

Lalahan hayvancılık araştırma enstitüsü dergisi

1991-2001

Marmara’da tarım

1985-1990

Milli Kültür

1987-1991

Pankobirlik bülteni (dergisi)

1967-

Pendik veteriner mikrobiyoloji dergisi

1984-1987

Sandoz bülteni

1986-

Standart: ekonomik ve teknik dergi

1986-1993

Tarım ve köy

1994-

Türktarım

1990-1993

Tavukçunun sesi

1986-

Tigem

1982-

Türk hijyen ve deneysel biyoloji dergisi

1997-

Türkiye’de tarım dergisi

1989-

Türk veteriner hekimliği dergisi

1994-2004

Türk veterinerlik ve hayvancılık dergisi :(turkish journal of veteriınary and animal sciences)

1983-1993

Doğa: Türk veterinerlik ve hayvancılık dergisi

1981-

Uludağ üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1983-1991

Uludağ üniversitesi ziraat fakültesi dergisi

1985-

Veteriner bilimleri dergisi

1990-2004

Veterinarium: Konya veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü dergisi

1995-2001

Veteriner cerrahi dergisi

1951-

Veteriner hekimler derneği dergisi

1983-1987

Yıldız üniversitesi dergisi

1995-1998

Yüzüncü yıl üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

1990-

Yüzüncü yıl üniversitesi veteriner fakültesi dergisi

1962-

İstanbul Üniversitesi orman fakültesi dergisi: A seris

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved