İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUN ANKETİ

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adınız Soyadınız (İsteğe bağlı)

Fakülteye kayıt yılınız

Mezuniyet yılınız

E-Posta

İ.Ü Veteriner Fakültesi’nden mezuniyetiniz sonrasında yapmış olduğunuz ek öğrenimler

Diğer:

İ.Ü. Veteriner Fakültesinden mezun olduktan ne kadar süre sonra işe başladınız

Mezuniyet sonrası çalıştığınız işletme
Mezuniyet sonrası çalıştığınız işletme

Mezuniyet sonrası çalıştığınız işletmedeki çalışma alanınız :

Diğer:

Mezuniyet sonrası çalıştığınız işletmedeki pozisyonunuz ile ilgili bilgiler

Diğer:

İlk işe başladığınızda yaklaşık aylık geliriniz

Şu anki yaklaşık aylık geliriniz

Mezuniyet sonrası kaç tane yurtiçi meslek eğitim kursuna katıldınız?

Mezuniyet sonrası kaç tane yurtdışı meslek eğitim kursuna katıldınız?

Mezuniyet sonrası mesleğiniz ile ilgili kaç tane yurtiçi kongreye katıldınız?

Mezuniyet sonrası mesleğiniz ile ilgili kaç tane yurtdışı kongreye katıldınız?

İ.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ’NDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SİZE KAZANDIRDIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.

2-Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-besleme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.

3-Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar

4-Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, sun’i tohumlama işlemlerini gerçekleştirir.

5-Hayvancılık işletmeleri ve hayvansal gıda üretimi yapan işletmelerin sevk ve idaresini gerçekleştirir

6-Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler, etik değerler çerçevesinde güncel bilgiler alır ve gerektiğinde kullanır.

7-Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuvarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.

8-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dahil gerekli önlemleri alır.

9-İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve /veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretimlerine ilişkin teknoloji bilgilerini bilir, tüm bu aşamaları denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.

10-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.

11-Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme becerisi

12-Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.

13-Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.

14-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır. En az avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.

15-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu bilir ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.

16-Çevre, veteriner halk sağlığı kurallarının bilincinde, zoonozlar konusunda duyarlı ve doğayı korumaya yönelik uygulamalar öğretilir ve gerektiğinde bunları yapar.

17-Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir.

GENEL DEĞERLENDİRME

1.İ.Ü. Veteriner Fakültesi’nde aldığınız eğitimden memnuniyetinizi nasıl ifade edersiniz?

2.İ.Ü. Veteriner Fakültesinde aldığınız eğitimin sizce en güçlü yönünü yazınız

3. İ.Ü. Veteriner Fakültesinde aldığınız eğitimin sizce en zayıf yönünü yazınız

4.Diğer görüş ve önerileriniz

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved