İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Açısından Veteriner Atıkların Yönetimi Paneli Yapıldı

20.04.2017 tarihinde İ.Ü. İşletme Fakültesi Oditoryumu, Avcılar Yerleşkesinde, İ.Ü Veteriner Fakültesinin ve İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Bölümünün ortaklaşa düzenledikleri “İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Açısından Veteriner Atıkların Yönetimi” konulu panelimiz Fakültemiz öğretim üyeleri, çeşitli kurumlarda çalışan veteriner hekimler ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu panelde, tanı, tedavi ve bağışıklama işlemleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi gözden geçirilmiş ve atıklar aracılığı ile oluşabilecek zoonozlar gibi olumsuzluklar incelenerek bu konularda yeni gelişmeler ile güncel bilgiler verilmiş ve tartışmıştır.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved