Hücre Kültürünün Alt Yapı Özellikleri Ve Kök Hücre Kullanım Alanları Semineri

   Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ayça ÜVEZ’ in “Hücre Kültürünün Alt Yapı Özellikleri ve Kök Hücre Kullanım Alanları” konu başlıklı semineri 25 Nisan 2016 saat 14:00′ te İÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı kütüphanesinde yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved