Komisyonlar

Akademik Yükseltme Başvurularını Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI (Başkan)

Prof.Dr. Bülent EKİZ

Prof.Dr. Erdal MATUR

 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (EAEVE-VEDEK)

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Mukaddes ÖZCAN

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Alper YILMAZ

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Özge ARUN

Doç.Dr. Mustafa AKTAŞ

Doç.Dr. Serkan İKİZ

 

Döner Sermaye Katkı Payı Belirleme Komisyonu

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Nuri TURAN

Sait TUNCEL

 

Uluslararası Akademik İlişkiler Komisyonu (ERASMUS-MEVLANA)

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Ali AYDIN

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

 

Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Prof.Dr. Bülent EKİZ

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK ÜZÜM

 

Öğrenci İşleri Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

Büro Sorumlusu Nilüfer GÜZELBAKAN

 

Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Aydın GÜREL

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

 

Farabi Değişim Programı

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Seyyal AK

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Ömer ÇETİN

Prof.Dr. Ahmet ALTINEL

 

Biogüvenlik ve Atık Komisyonu

Prof.Dr. Murat YILDIRIM (Başkan)

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Nezir TOKER

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

Doç.Dr. Funda YILDIRIM

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

Arş.Gör.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

 

Mezbaha Koordinatörlüğü

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Doç.Dr. Barış BİNGÖL

 

Klinikler Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Mithat EVECEN

Prof.Dr. Çağatay TEK

Doç.Dr. Zihni MUTLU

 

Çiftlik Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Alper YLMAZ

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Doç.Dr. Ömür KOÇAK

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

 

Gıda Hijyeni Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Harun AKSU

Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK ÜZÜM

Doç.Dr. Barış BİNGÖL

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN  (Başkan)

Prof.Dr. Murat YILDIRIM

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Nezir Yaşar TOKER

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Mehmet KUŞ

Vet.Hek. Hüseyin HÜSEYİN

Nurcan ERÖZKAN DUSAK

Sait TUNCEL

Ayten ŞAHİN

 

Proje Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof.Dr. Gürhan ÇİFCİOĞLU

Prof.Dr. Sema BİLER

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Hayri EKİCİ

Doç.Dr. Ahmet PEKEL

Doç.Dr. Elif ERGÜL EKİZ

Doç.Dr. Iraz AKIŞ

Arş.Gör.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Özge Turna YILMAZ

Arş.Gör.Dr. Nurşen DOĞAN

 

Eğitim- Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği İle Pet Hayvanları İdare Kurulu

Prof.Dr. Serhat ALKAN (Başkan)

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ

Doç.Dr. Oktay DÜZGÜN

Doç.Dr. Ömür KOÇAK

Doç.Dr. Abdullah KAYAR

Arş.Gör.Dr. Ayşe Şebnem BİLGİN

Arş.Gör. Ramazan ARICI

 

Atlarda Klinik Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN (Başkan)

Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ

Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN

Arş.Gör.Dr. sinem ÜLGEN SAKA

 

İÜ. Veteriner Fakültesi WEB Komisyonu

Doç.Dr. Ömür KOÇAK (Başkan)

Arş.Gör.Dr. O.B. Burak ESENER

Arş.Gör.Dr. Halil Can KUTAY

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR

Ali Oğuz CAN

 

Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Memnuniyet Ölçüm Komisyonu

Prof.Dr. İsmail ABAŞ (Başkan)

Doç.Dr. Nazan GEZER İNCE

Arş.Gör.Dr. Fulya ÜSTÜN ALKAN

Doç.Dr.Dr. Ceren ANLAŞ

Arş.Gör.Dr. Kerem ÖTER

 

Egzotik ve Yabani Hayvanlarda Klinik Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Prof.Dr. Serhat ÖZSOY (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Didar AYDIN

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Lora KOENHEMSİ

 

Nekropsi Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Gülbin ŞENNAZLI (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Kıvılcım SÖNMEZ

Arş.Gör.Dr. Damla HAKTANIR

 

Hizmet Süreçlerinde Memnuniyet Ölçüm Komisyonu

Doç.Dr. Ferhan KAYGISIZ (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Nurşen DOĞAN

Arş.Gör.Dr. Halil Can KUTAY

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Murat KARABAĞLI

Arş.Gör.Dr. Özge ERDOĞAN BAMAÇ

Arş.Gör.Dr. Baran ÇELİK

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved