Fakültemiz EAEVE (Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği) Tarafından Akreditasyon Amacıyla Değerlendirildi

11

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Avrupa Birliği içerisinde tanınmayı sağlamak, eğitim, araştırma, hizmet, donanım, fiziki şartlar, kalite vb. standartlarına sahip olduğunu ortaya koymak amacıyla EAEVE tarafından değerlendirildi.

 Bu kuruluşun temel amacı, Avrupa’da veteriner hekimlik eğitiminin asgari standartlarını oluşturmak, geliştirmek, standartların uygulandığını takip etmek ve yeterli gördüğü fakülteleri Avrupa Birliği içerisinde akredite etmektir.

 Değerlendirme sırasında Veteriner Fakülteleri, EAEVE eğitim standartlarının tamamını karşılamak ve bunların uyguladığını göstermek zorundadır. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ön hazırlıklarını tamamlamış ve EAEVE değerlendirme komitesini davet etmiştir.

 EAEVE’nin Avusturya, Danimarka, İngiltere, Norveç, Macaristan ve Portekiz’den görevlendirdiği 8 uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini ziyaret ederek ayrıntılı denetlemeler gerçekleştirmiştir.

 İlgili komisyon hazırladıkları raporda; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Avrupa Birliği veteriner hekimlik eğitiminin tüm standartlarını karşıladığını ve herhangi bir eksikliğin tespit edilmediğini, bilakis güçlü yönlerinin fazla olduğunu bildirmişlerdir. Komisyonun denetim sonrası yazdığı rapora, verilen süre içerisinde Fakülte tarafından gerekli açıklamalar ve cevap yazılacaktır.

 Bu raporun nihai kararı, prosedür gereği, yetkili kurum olan, Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitimi Komisyonu’nun (ECOVE) Mayıs 2016’da Uppsala’daki (İsveç) genel toplantısında da görüşülerek, açıklanacaktır.

22

33

44

55

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved