EAEVE 28th General Assembly 2015 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ev Sahipliğinde Yapıldı

    Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE),  1988 yılında Maisons-Alfort tarafından Fransa’da kurulmuş olup günümüzde merkez idari ofisi Viyana’da bulunmaktadır. EAEVE, Avrupa genelinde veteriner hekimliği eğitim kurumları için yasal akreditasyon otoritesidir.

     Kuruluşun birincil amacı, Avrupa’da veteriner hekimlerin eğitimi için Avrupa Birliği Direktif 2005/36 doğrultusunda eğitim programlarının uyumlu hale getirilmesi ve uygunluğunun sürekli gözlenmesidir. Kuruluşun misyonu, sadece Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı olmamakla birlikte, veteriner hekimlik eğitim kurumlarını ve eğitimini değerlendirerek geliştirmek, kalkındırmak ve standardize etmektir.

      EAEVE, her sene üyeler tarafından seçilen bir ülkede, Avrupa Birliği kanun ve esasları ile belirlenmiş olan genel kurul toplantısını gerçekleştirmektedir. Bu sene 28. Genel Kurul 21-22 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’a, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerdeki Veteriner fakültelerinin dekanları ve öğretim üyeleri, Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu yöneticileri, Avrupa kıtasındaki diğer ülkelerde bulunan veteriner fakültelerinin dekan ve temsilcileri, Japonya ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan veteriner hekimliği eğitim kurumları birlik temsilcileri, Dünya Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği (IVSA) üyesi öğrenci temsilcileri ve ülkemizde bulunan tüm veteriner fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarından oluşan 190 misafir iştirak etmiştir.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved