Zootekni Anabilim Dalı

zoo1

Zootekni, çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarının, rasyonel bakım, besleme ve yetiştirme ilkelerinin öğretildiği ve araştırıldığı bir bilim alanıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Alper Yılmaz ( Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Altınel

Prof. Dr. Hıdır Demir

Prof. Dr. Halil Güneş

Prof. Dr. Mustafa Özcan

Prof. Dr. Bülent Ekiz

Prof. Dr. Ömür Koçak

Doç. Dr. Harun Cerit

Doç. Dr. Ferhan Kaygısız

Dr. Kozet Avanus

Dr. Hülya Yalçıntan

Arş.Gör. Nurşen Doğan

Arş. Gör. Pembe Dilara Akın

 

Laboratuvar Alt Yapısı

zoo2

Anabilim dalımızda süt kalite analiz laboratuvarı, karkas ve et kalite analiz laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı ve yapağı laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Anabilim dalımızda karkas ve et kalitesi ve üretimi, çeşitli üretim sistemlerinde çiftlik hayvanlarının refahı, çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarında süt verimi ve kalitesi, çiftlik ve ev hayvanlarında kalıtsal hastalıklara neden olan gen mutasyonları, monomorfik kanatlı hayvan türlerinde moleküler yöntemler ile cinsiyet tayini, çiftlik hayvanlarında verim ve gen polimorfizm ilişkileri konularında araştırmalar yürütülmektedir.

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved