Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

deont

Akademik Personel

Yrd. Doç.Dr.Dr. Altan Armutak (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Laboratuvar  Alt Yapısı

Anabilim Dalı bünyesinde 10.000 ciltlik bir kütüphane ile çeşitli belge ve eşyaların korunduğu bir arşiv bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Türk ve dünya veteriner hekimliği tarihi, hayvan hakları ve hayvan refahı uygulamaları, mesleki etik ve deontoloji, veteriner hekimliği mevzuatı, hayvan-mitoloji-din ilişkileri, deney hayvanları etiği, sanat ve kültür ürünlerinde hayvan motifi.

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved