Biyokimya Anabilim Dalı

biyo1

“Canlı kimyası” anlamına gelen biyokimya, canlı hücrelerin kimyasal yapıtaşlarını ve bu yapıtaşlarının katılmış oldukları tepkime ve olayları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Nezir Yaşar Toker (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Kemal Özdem Öztabak

Prof. Dr. Süleyman Korkut Tekeli

Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk

Prof. Dr. Ayşen Altıner

Prof. Dr. Hasret YARDİBİ

Doç.Dr. Feraye Esen Gürsel

Doç. Dr. Atila Ateş

Dr. Iraz Akış Akad

 

Laboratuvar Alt Yapısı

biyo2

Biyokimya Anabilim Dalı bünyesinde öğrenci uygulama laboratuvarı, DNA analiz laboratuvarı, aDNA (fosil DNA) laboratuvarı ve biyokimya araştırma laboratuvarı olmak üzere dört adet laboratuvar bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Biyokimya Anabilim Dalı’nda hormon, enzim, mineral maddeler ve metabolitler ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli besin takviye ürünlerinin metabolik etkileri araştırılmaktadır. Genetik alanındaki çalışmalar kapsamında, ekonomik değere sahip evcil hayvanlarda verim özelliklerini etkileyen genlerdeki polimorfizmlerin belirlenmesi, evcil hayvanlarda görülen bazı hastalıkların genetik alt yapılarının araştırılmasına yönelik projeler yürütülmektedir. Türkiye’deki yerli ırkların genetik ilişkileri hem modern hem fosil DNA analizleri aracılığıyla belirlenmektedir.

 

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved