Anatomi Anabilim Dalı

ana1

Hayvanlarda, dolaşım, solunum, sindirim boşaltım, genital, sinir, endokrin sistemi, meme, duyu organlarının anatomik yapı ve fonksiyonel özelliklerinin incelendiği bilim alanıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. K.Oya Kahvecioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Rıfat Mutuş

Prof. Dr. Vedat Onar

Prof. Dr. Hasan Alpak

Prof.Dr. Gülsün Pazvant

Doç. Dr. Nazan Gezer İnce

Araş. Gör. Ozan Gündemir

 

Laboratuvar Alt Yapısı

ana2

Kütüphane, öğrenci laboratuvarı, araştırma laboratuvarı, osteoarkeoloji müzesi, osteoarkeoloji laboratuvarı, maserasyon ünitesi, kadavra saklama ünitesi, kadavra saklama havuzu

 

Çalışma Alanları

ana3

Osteoarkeoloji, komparatif anatomi, stereoloji, kanatlı anatomisi, radyolojik çalışmalar (MR, ultrason, röntgen)

 

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved