Viroloji Anabilim Dalı

vir1

Hayvanlarda görülen viral hastalıklar ve viral zoonozlar, viral hastalıkların moleküler ve serolojik tanısı, virus saptama ve virusların üretilme yöntemleri, virusların gen analizi, viruslara karşı gelişen bağışıklığın ölçülmesi ve viral hastalıklarla ilgili koruma kontrol ve eradikasyon yöntemlerinin araştırıldığı ve öğretildiği bilim dalıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nuri TURAN

Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ

Dr. Eda ALTAN TARAKCI

Arş. Gör. Utku Yusuf ÇİZMECİGİL

 

Laboratuvar Alt Yapısı

vir2

Moleküler Tanı Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı.

 

Çalışma Alanları

Hayvanların viral infeksiyonlarının tanısı, viral zoonozlar, virus saptama yöntemleri (moleküler ve serolojik), virusların gen analizleri, viruslara karşı gelişen bağışıklığın ölçülmesi ve viral hastalıklarla ilgili koruma kontrol ve eradikasyonu alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

 

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved