Patoloji Anabilim Dalı

pat1

Anabilim dalımız, veteriner patoloji konusunda çağdaş ve temel bilgiler veren, öğrencisinin araştırma ve sorun çözme yeteneğini geliştirmeye çalışan bir eğitim vermeyi, iyi iletişim becelerine ve yorum yapma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma ve laboratuvar hizmetleri sunumunda hız, güvenilirlik ve kalite açısından fakültemizin veteriner patoloji alanında lider konuma yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Akademik Personel

Prof.Dr. Aydın Gürel (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İbrahim Fırat

Prof.Dr. Ahmet Gülçubuk

Doç.Dr. Gülbin Şennazlı

Doç. Dr. Funda Yıldırım

Dr. Damla Haktanır

Dr. Özge Erdoğan

Dr. Kıvılcım Sönmez

Dr. Gülay Yüzbaşıoğlu Öztürk

 

Laboratuvar Alt Yapısı

pat2

Nekropsi Salonu, makroskobik diseksiyon odası, Rutin Doku Takip ve Sitoloji Laboratuvarları, İmmunohistokimya ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarları, Mikroskobik Tanı Laboratuvarı, Öğrenci Mikroskop Laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Pet, çiftlik, kanatlı ve laboratuvar hayvanlarında nekropsi bulgularına göre ve mikrobiyoloji, viroloji, toksikoloji ve klinik dallarının görüş, öneri ve sonuçları ışığında ortak bir çalışma yürüterek ölüm sebeplerini belirlemek; gönderilen her türlü sitolojik ve doku biyopsi materyallerinde rutin histopatolojik incelemenin yanısıra immunohistokimyal, moleküler veya immunflorasan gibi analizlerin katkılarıyla diyagnostik yaklaşım getirmek, deney hayvanlarında her türlü enfeksiyöz, toksikolojik, immunolojik, moleküler ve onkolojik araştırmalarda hastalık modeli üzerinde histopatolojik ve makroskobik ya da immunohistokimyasal yaklaşımla çalışmalara katkı sağlanması; belirtilen bütün hayvan türlerinde adli vakalar ile ilişkili olarak ölüm nedenlerinin araştırılması anabilim dalımızın çalışma alanlarıdır.

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved