Parazitoloji Anabilim Dalı

parazit1

Hayvanlarda hastalıklara neden olan veya hayvanlardan insanlara geçen parazitlerin (protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Cem Vuruşaner (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Müfit Toparlak

Prof. Dr. Hayrettin Akkaya

Prof. Dr. Aynur Gülanber

Doç Dr. Handan Çetinkaya

Doç. Dr. Meltem Ulutaş Esatgil

Dr. İ. İlker Efil

Dr. Kerem Öter

Dr. Zahide Bilgin

 

Laboratuvar Alt Yapısı

parazit2

Öğrenci Laboratuvarı, Rutin Laboratuvarı, Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı, Arı Hastalıkları Laboratuvarı, mikroskop odası bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Parazitoloji Anabilim Dalı’nda Paraziter hastalıkların tanısı amacıyla hayvanlarda hastalık oluşturan protozoon, helmint ve artropodlar incelenir. Ayrıca hayvanlardan insanlara bulaşabilen parazitler, çevrede bulunabilen, arakonak veya vektörlük önemi bulunan örnekler incelenmektedir. Laboratuvarlarımızda, protozoon, helmint ve artropodlar klasik yöntemlerle ve moleküler tanı yöntemleriyle teşhis edilebilmektedir. Anabilim dalımızda öğrencilerimizin ve araştırıcıların istifade ettiği nadir bulunan parazit örneklerini ihtiva eden geniş bir materyal ve preparat arşivimiz bulunmaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved