Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

mik1

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner Mikrobiyoloji alanında, hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar, çevre kaynaklı mikroorganizmaları içeren örnekler incelenmektedir

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Seyyal Ak (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. N. Yakut Özgür

Prof.Dr. A. Funda Bağcıgil

Prof.Dr. Serkan İkiz

Dr. Kemal Metiner

Dr. Beren Başaran Kahraman

Dr. Belgi Diren Sığırcı

Dr. Baran Çelik

Arş. Gör. M. Cemal Adıgüzel

Araş. Gör Barış HALAÇ

 

Laboratuvar Alt Yapısı

mik2

Anabilim Dalımızda 1 adet Rutin Tanı ve Araştırma Laboratuvarı, 1 adet Kanatlı Muayene ve Tanı Laboratuvarı, 3 adet Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, 1 adet Flouresans Antikor Mikroskopi Laboratuvarı, 1 adet Mikoloji Araştırma Laboratuarı, 1 adet Seroloji ve 3 adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda hastalıkların tanısı amacıyla hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar, çevre kaynaklı mikroorganizmalar içeren örnekler incelenmektedir. Laboratuarlarımızda, bakteriyel ve mikolojik (mantar) kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı yapılmaktadır

 

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved