Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

far1

Veteriner alanda kullanılan ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanım ilkelerinin yanı sıra, hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabilen maddelerle bu maddelerden kaynaklanan zehirlenmelerin tanı ve sağaltım metodlarını inceleyen bilim dalıdır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Murat Yıldırım (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Oya Üstüner

Prof. Dr. Tülay Bakırel

Doç. Dr. Handan Vural

Dr. Fulya Üstün Alkan

Dr. Ceren Anlaş

Arş. Gör. Ataman Bilge Sarı

Arş. Gör. Yiğit GÜNEŞ

 

Laboratuvar Alt Yapısı

far2

Anabilim Dalımız bünyesinde tam donanımlı hücre kültürü, enstrümental analiz, galenik farmasi ve öğrenci uygulama laboratuvarları bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Farmakokinetik ve genetik toksikolojinin yanı sıra, ileri teknoloji gerektiren hedefe yönelik ilaçlarla tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği moleküler düzeyde araştırmalar da yürütülmektedir. Veteriner farmakokinetik kapsamında biyoeşdeğerlik ve biyoyararlanım çalışmalarına önem verilerek, ilaç sektörü ve ilaç güvenliği açısından veteriner hekimlere doğru ve güvenilir sonuçların sunulması amaçlanmaktadır. Genetik Toksikoloji alanında ise gelecek nesiller üzerine, kanser riski de dahil olmak üzere olası genetik hasara sebep olabilecek mutajenik özellik taşıyan maddelerin tanımlanması ve genetik risk değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca son yıllarda, tıbbi amaçla kullanılan bitkiler ve bu bitkilerle tedavi seçeneklerine yönelik moleküler düzeyde çalışmalar da yürütülmektedir.

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved