Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı

dol1

     Çiftlik ve pet hayvanlarında üreme problemlerinin teşhis ve tedavisi ile üreme performanslarının arttırılması alanında kullanılan yöntemlerin öğretildiği ve araştırıldığı bilim dalıdır.

Akademik Personel

Prof. Dr. Kemal Ak (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu

Prof. Dr. Sema Birler

Prof. Dr. Serhat Alkan

Prof. Dr. Alper Baran

Prof. Dr. Mithat Evecen

Prof. Dr. Özen Banu Özdaş

Doç. Dr. Kamber Demir

Dr. Asiye İzem Sandal

Arş. Gör. Ramazan Arıcı

Arş. Gör. Ahmet ESER

 

Klinik Alt Yapı

dol2

Spermatoloji ve Androloji Araştırma Laboratuvarı, In Vitro Kültür ve Embriyo Transfer Laboratuvarı, Klonlama ve Kök Hücre Araştırma Laboratuvarı, İleri Analiz Laboratuvarı, Pet Hayvanı Muayene ve Operasyon Odası, Sığır Muayane ve Operasyon Alanı.

 

Çalışma Alanları

Çiftlik hayvanları, balıklar, kedi ve köpeklerde sperma alma ve dondurma yöntemlerinin geliştirilmesi, dişi hayvanlarda gamet hücreleri ve embriyo dondurulması, klonlama ve transgenik çalışmalar, embriyo transferi çalışmaları, farklı tohumlama yöntemleri ile (laparoskopik, rekto-vaginal, servikal, intra uterin) suni tohumlama çalışmaları.

dol3

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved