Cerrahi Anabilim Dalı

cer1

Küçük evcil, kanatlı, egzotik ve büyük hayvanlarda cerrahi hastalıkların muayene, tanı, medikal ve operatif tedavileri ile ilgilenir.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Serhat Özsoy  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Kürşat Özer

Prof. Dr. Kemal Altunatmaz

Prof. Dr. Özlem Güzel

Prof. Dr. Yalçın Devecioğlu

Doç.Dr.  Mustafa Aktaş

Doç.Dr Oktay Düzgün

Doç.Dr. Zihni Mutlu

Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen

Doç. Dr. Alper Demirutku

Dr. Didar Aydın

Dr. Murat Karabağlı

Dr. Ebru Eravcı

Arş. Gör. Ümit Uğurlu

Arş. Gör. Zeynep Tol Sevim

 

Klinik Alt Yapı

cer2

Cerrahi Anabilim Dalı’nda 5 küçük hayvan operasyon salonu, 2 küçük hayvan polikliniği, 1 göz ve kulak muayene odası, 1 anesteziden uyanma ve reanimasyon odası, fizyoterapi birimi ve röntgen birimi bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Cerrahi Anabilim Dalı’nda pet ve egzotik hayvanların yumuşak doku, ortopedik hastalıklar, nöroloji, göz, kulak ve diş hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri ile birlikte fizyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. At ve sığırların yumuşak doku ve ortopedik cerrahi hastalıklarının muayene, tanı, medikal ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

cer3

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved