Atlarda Homeopati Semineri

Dr. Vet. Hek. Marie-Noelle ISSAUTIER (Homeopat)

Seminer Yeri: İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Amfi 1

Tarih & Saat: 12.05.2014 – 10:00-12:00

Katılım ücretsizdir.
Katılımcılara seminer sonunda sertifika verilecektir.

Bilgi için: Dr. Çağla PARKAN YARAMIŞ
Tel: (0212) 473 70 70 / 17178
cparkan@istanbul.edu.tr

 

Homeopati Nedir?

Homeopati her hastanın kendine özgü bir vücudu ve sağlık durumu olduğunu kabul eden, hastanın geçmiş  hikayesine başvurularak uygulanan, bütünüyle doğal yöntemler kullanan,  fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal iyileşmede etkili bir tedavi yöntemidir.

Homeopati, 250 yıl kadar önce, Alman hekim Samuel  Hahnemann tarafından geliştirilmiştir. Veteriner hekim Gulliam Lux’un 1833 yılında at ve sığırlar üzerinde yaptığı çalışmalar ile de veteriner hekimlik alanında homeopati ile tedaviye başlanmıştır.

Latince’ de “homeos” -“benzer”, “pathos”- “hastalık” demektir.  Homeopati, “benzeri benzer ile tedavi etme” prensibine dayanır. Homeopatik preparatlar, sağlıklı canlılarda hastalığa özgü belirtiler oluştururken, hastalarda iyileşme aracı olur. Homeopatide her hasta için tamamıyla doğal maddelerden (bitkiler, mineraller, hayvansal maddeler, doku ekstreleri..) tek bir karışım (remedi) hazırlanır. Her preparat, bireye özgü belirtiler bütününe etki eder, çünkü her canlının vücudu ve hastalığı kendisine özgü belirtiler gösterir.

At Hekimliğinde Homeopatinin Kullanım Alanlarından Başlıcaları:

Genel Rahatsızlıklar: Zayıflama, yangı, yorgunluk, iştahsızlık, sık terleme, yaralanmalar, ameliyat sonrası bakım…

Genç Atların Rahatsızlıkları: Tay artiriti, ayak apseleri, büyüme anormallikleri, osteokondroz, spinal ataksi…

Antrenman Atının Rahatsızlıkları: Artirit, bursit, tendinit, naviküler sendrom…

Solunum Sistemi Hastalıkları: Kornaj, amfizem, epistaksis, kronik öksürük…

Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları: Aritmi, pulmoner arter yetmezliği, hipotansiyon…

Sindirim Sistemi Hastalıkları: Sancı, konstipasyon, diyare, karaciğer hastalıkları…

Doğum ve Reprodüktif Hastalıklar: Abort, eklampsia, nimfomani, döllenme sorunları…

Üriner Sistem Hastalıkları: Sistit, hematüri, myoglobinuri, nefrit…

Deri Hastalıkları: Alopesi, depigmentasyon, egzema, papillomatozis, cidago yaraları, fistül…

Göz Hastalıkları: Glokom, alerjik konjuntivitis, travmatik keratit…

Davranış Bozuklukları: Dominant agresyon, anksiyete, tikler, pika…

Acil Müdahele Uygulamaları

 

Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavinin Uygulanmasındaki Avantajlar:

Homeopatik preparatların yan etkilerinin olmaması;

Pediatri ve geriatri hastalarında güvenli kullanımı;

Tedavi süresinin kısa olması;

Kronik hastalıklarda hastanın ömür boyu ilaç kullanma zorunluluğunun ortadan kalkması;

Toksik olmamaları;

Klasik tedavi yönteminde kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanılabilmesi;

Ucuz olması;

Uygulama yollarının kolaylığı;

Doğru teşhis ve tedavi ile hastalığın nüks etmemesi.

 

Marie-Noëlle ISSAUTIER Dr. Veteriner Hekim Homeopat Exper, Danışman

Veteriner Homeopat Eksper, Danışman olarak sürdürmekte olduğu görevler :

Veteriner Homeopat Eksper, Danışman BOIRON , ENV, ANSE, eczacılık fakülteleri

Fransa, İspanya ve İtalya Veteriner Fakültelerinde dışarıdan görevli öğretim görevlisi

Yetiştiriciler için Mesleki Eğitim Tarım Teşvik Merkezi ve Ziraat Odası bünyesinde eğitmen

Lyon ve Nantes Veteriner fakülteleri ve eczacılık fakültelerinde yapılan Homeopati konulu tez ve yayınların kontrolünden sorumludur.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved