2016 Yılı Hasta Hizmet Süreçlerinde Memnuniyet Anketi Sonuçları

Fakültemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi sonuçlan aşağıda verilmiştir.

Çok

iyi

İyi

Orta

Sorular
1

Kurumun genel temizliği

15 53

32

2 Kurumun fiziksel görünümü
3 Kurumun danışma , hasta kabul, vezne hizmetlerinde bulunan personelin davranış düzeyi

19

55

26

4   İşlemleri beklerken bulunulan ortamın konforu

35

33

32

5 Eczane hizmetinde bulunan personelin davranış düzeyi

11

34

55

6 Kurumda bulunan tıbbi malzemelerin ihtiyacı karşılama düzeyi

22

50

28

7 Lab. hizmetinde bulunan personelin davranış düzeyi

29

41

30

8 Lab. hizmetlerinde yapılan tetkiklerin yeterlilik düzeyi

23

49

28

9 Yapılan muayene ve tetkiklerin belirtilen surede çıkma düzeyi

23

57

20

10

Personelin özel rica ve isteklerinizi anlama düzeyi

27 39

34

11 Personelin özel rica ve isteklerinizi karşılama düzeyi

33

37

30

14 Hastayı muayene eden hekimin davranış düzeyi

60

30

10

15

Verilen hizmetin ödediğiniz ücreti karşılama düzeyi

28 50

22

Evet

Hayır

12 Özel rica ve istekleriniz karşılandı mı

80

20

13 Tercih ettiğiniz hekime muayene olabildiniz mi

82

18

16 Kurumu başkalarına  önerir misiniz

87

13

17 Tekrar gelmeniz gerekirse kurumu tercih eder misiniz

82

18

 

  1. 18. soruyu, katılanların % 69,5’i cevaplamamıştır. Diğerlerinin cevaplan aşağıda belirtilmiştir.
  1. 18. Kurumda sizi memnun etmeyen davranışlar nelerdir?
Cevaplar

Sayı

Bekleme suresinin uzun olması

30

Ortamın kötü kokması

13

Hijyenin yetersiz bulunması

10

Merkez laboratuvanndaki kötü davranışlar ve mesai saatlerine uyulmaması

10

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi © 2017 All Rights Reserved